Упис у први разред

Обавјештење o евиденцији за упис у први разред

Овом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у 1. разред школске 2023/24. године да је неопходно да до мјесеца маја 2023. године обаве љекарске предгледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).

Поред љекарског прегледа, неопходно је обавити стоматолошки преглед дјетета који можете обавити у нашој школи или у приватној пракси.

Евидентирању дјеце дорасле за упис у 1. разред ће се вршити од 1. фебруара до 31 марта ове године и то:

путем веб странице за еУпис дјеце у први разред основне школе који је јавно доступан родитељима Е-УПИС,

телефонима 051/371-126 и 051/371-127 од 08:00 – 14:00,

лично, у педагошкој служби наше школе

У први разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2023. године навршавају 6 година).

У први разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Термине за тестирање дјеце код педагог и психолога ћете добити накнадно на телефонси број или лично. Тада је потребно имати љекарско увјерење, којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу.

Педагошко-психолошка служба

Оставите одговор