Наставно особље

Наставно особље у школској 2022/2023. години

Наставници у првом разреду
I1 – Данијела Крнетић
I2 – Арлета Пелц Шурлан
I3 – Гордана Ђукић

Наставници математике и физике
Анђа Пандуревић (математика)
Милијана Kнежевић (математика)
Нада Грмуша (математика и физика)
Божана Батинић (физика)

Наставници у другом разреду
II1 – Татјана Бараћ
II2 – Весна Убипарип
II3 – Бранислава Ђурић
Наставници биологије и хемије
Александра Чолић (биологија)
Татјана Маленчић (биологија)
Милана Божић (хемија)

Наставници у трећем разреду
III1 – Валентина Мандић
III2 – Валентина Ракић
III3 – Милијана Тадић
III4 – Мирко Милетић
Наставници историје и географије
Павле Јанковић (историја)
Сибела Јевтић (географија)
Горанка Адамовић (ист-гео)

Наставници у четвртом разреду
IV1 – Драгана Гуњић
IV2 – Зорица Бајић
IV3 – Драгица Стојановић
IV4 – Ранка Богић
Наставника информатике и ТО
Ранко Самарџић (информатика)
Наташа Чабак (техничко образовање)
Наставници у петом разреду
V1 – Мирјана Малетић
V2 – Марија Каурин
V3 – Жељка Костадиновић

Наставници културно-спортске групе предмета
Јасна Антонић (музичка култура)
Миломирка Kосић (ликовна култура)
Миленко Стојчић (физичко васпитање)
Славица Миливојевић (физичко васпитање)
Наставници српског језика
Јасминка Милишић
Санела Предраговић
Дијана Адамовић Смољановић
Биљана Маглов
Наставници вјеронауке
Милан Трифуновић (православна вјер.)
Драган Слијепчевић (православна вјер.)
Блаженка Ивекић (католичка вјер.)
Алмир Хоџић (исламска вјер)

Наставници страних језика
Гордана Мацура Зорић (енг. језик)
Миладинка Марчета (енг. језик)
Нада Амиџић Бојић (енг. језик)
Наташа Пашалић Цвијетић (њем. језик)
Младен Kелеч (њем. језик)
Водитељи продуженог боравка
Дајана Антонић
Радослава Борић
Тања Врућинић
Борјана Керезовић