Техничко особље

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРИСАВ СТАНКОВИЋ“

Радници који раде на одржавању наше школе су:
Да отклоне мале и велике кварове…
Кућни мајстори  Бране Јаковљевић и Цвишић Маринко

Да школа буде топла и по највећој зими брине…
Ложач Панџа Дарко

У ђачкој кухињи раде…
Кухарице Бабић Миланка и Радмила Савић

Да школа сваким јутром блиста као нова…
Хигијеничарке Јанковић Бранислава, Сердар Винка, Панџа Маријана,
Ђекановић Стоја, Глушац Дивна, Костић Тања и Милошевић Далиборка и Милошевић Рајка.