Мисија – Визија

Мисија

Основна мисија школе је да подстиче развој личности ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења и њихово оспособљавање за формирање вриједносних става у циљу суочавања са друштвеним окружењем кроз школу која учи.

Оваква школа фокусира се на развој цјелокупне личности ученика и пружа им прилику да развију не само своје академске способности, већ и своје комуникацијске, интерперсоналне и друге важне вјештине потребне за успјешно функционирање у животу. Kао таква, она има за циљ да их припреми за будућност и подстакне их на трајно учење и раст.

Визија

-Отворена школа са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале учеснике у наставном процесу. Ова школа наглашава значај забавног и занимљивог учења, како би мотивисала ученике и подстакла њихов интерес и ангажман у образовном процесу. Циљ јој је да пружи атрактивне и забавне образовне садржаје који ће омогућити ученицима да уче уз игру и забаву, што ће их мотивисати и подстакнути да буду активни учесници у свом образовању. Такођер, школа се фокусира на индивидуалне потребе ученика и нуди им персонализиране програме и услуге које ће им помоћи да постигну своје циљеве и да развију свој потенцијал.

-Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним промјенама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати.

-Школа која учи
То је школа која је фокусирана на учење и развој ученика. Она промовише учење кроз истраживање, експериментисање, критичко мишљење и активно учешће у наставним активностима.

У школи која учи, ученици су у центру наставног процеса, а наставници имају улогу кординатора који им помажу да развију своје вјештине и знања. Овај приступ настави омогућава ученицима да сами стварају своје знање кроз истраживање и активну улогу у свом учењу.

У школи која учи, наставни програми и методе су дизајнирани тако да узимају у обзир различите начине на које ученици уче и развијају своје способности и вјештине. Такође, ова школа промовише континуирани процес учења кроз цео живот, и стимулише ученике да буђу своје интересе и стварају везе између различитих области знања.

Укратко, школа која учи је школа која омогућава ученицима да постану активни учесници у свом учењу, да развијају критичко мишљење, да уче кроз истраживање и да развијају своје вјештине и способности. Ова школа је дизајнирана тако да подржава ученике у њиховом цјелокупном развоју, а не само у учењу појединачних предмета.