Распоред звоњења

ПРВА СМЈЕНАДРУГА СМЈЕНА
ПРВИ РАЗРЕД
9:00-11:00
ПРВИ РАЗРЕД
13:00-15:00
II, III, IV, V РАЗРЕДVI,VII, VIII, IX  РАЗРЕД
I ЧАС 7:30-8:15I ЧАС 13:30-14:15
II ЧАС 8:20-9:05II ЧАС 14:20-15:05
III ЧАС 9:20-10:05III ЧАС 15:20-16:05
IV ЧАС 10:10-10:55IV ЧАС 16:10-16:55
V ЧАС 11:00-11:45V ЧАС 17:00-17:45
VI ЧАС 11:50-12:35VI ЧАС 17:50-18:35