Провјера ученичких постигнућа

Екстерно вредновање ученика петог разреда одржаће се 17. маја 2023. године
Ове године ученици наше школе ће рјешавати задатке из српског језика.
Збирку задатака из српског језика можете преузети ОВДЈЕ

Збирка задатака треба да послуже ученицима да се упознају са типовима задатака који могу бити коришћени за провјеру постигнућа